ans_rgb

VÅR 2014

 

Onsdag 15/1, Nr 58

"Lund Therapy" vid hjärnödem

Peter Reinstrup, NIVA, SUS Lund

 

Onsdag 22/1, Nr 59

Target Temperature Management - studien

Tobias Cronberg, Neurologiska kliniken, SUS Lund

 

Onsdag 29/1, Nr 60

Video-HIT - är det något för neurologen?

Jonatan Salzer, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdag 5/2, Nr 61

Hjärnblödning vid carotiskirurgi och carotisstentning

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, KS Solna

 

Onsdag 12/2, Nr 62

Kontinuerligt EEG för kritiskt sjuka på IVA

Erik Westhall, Neurofysiologiska kliniken, SUS Lund/Malmö

 

Onsdag 19/2, Nr 63

Högtryck hos astronauter - Neurologen

nödvändig för färd till Mars

Prof. Jan Malm, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdag 5/3, Nr 64

Statusuppdatering för statusbehandling

Hans Lindsten, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdag 12/3, Nr 65

Komplikationer efter carotisingrepp

Katarina Björses, Kärlkirurgiska kliniken, SUS Lund

 

Onsdag 26/3, Nr 66

Blodtryck och dess behandling hos akut

rekanaliserade strokepatienter

Niaz Ahmed, Neurologiska kliniken, KS Solna

 

Onsdag 30/4, Nr 67

Botulism

Fredrik Lundin, Neurologiska kliniken, US Linköping

 

Onsdag 14/5, Nr 68

Hur undviker vi respiratorn vid myastenia gravis?

Anders Svenningsson, Neurologiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdag 21/5, Nr 69

Akutbehandling av trigeminusneuralgi - medicinska

och kirurgiska aspekter

Tommy Bergenheim, Neurokirurgiska kliniken, NUS Umeå

 

Onsdag 28/5, Nr 70

Stroke hos barn

Olof Rask, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, SUS Lund