ans_rgb

ANS anordnar sedan 2011 webseminarier inom akut neurologi.

De genomförs i direktsändning över ett webbaserat mötessystem - GoToMeeting. Strukturen är 20-25 minuter föreläsning, 5-10 minuter diskussion. Följ nedanstående länk för tekniska instruktioner kring deltagande. Varmt välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktioner för deltagande Kursinnehåll och beskrivning Priser, recensioner, regelverk

Emergency Neurological Life Support

Välkommen till föreningen  

Akut Neurologi i Sverige / ANS

NÄSTA WEBSEMINARIUM

 

Onsdagen 25/1, kl 12.15 - 12.45

Nr. 149

 

Neurooftalmologisk grundkurs

Hemin Sabir, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska US

 

OBS! - Meeting ID i GoToMeeting 942542237 -

kopiera & klistra in på förfrågan vid anslutning

För att komma till pdf-arkivet, tryck här.

 

Aktuellt program 

Vår 2017

 

Onsdagen 18/1

Malignitetsscreening vid misstänkt paramalignt syndrom

Kerstin Andrén, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 25/1

Neuro-oftalmologisk grundkurs

Hemin Sabir, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 1/2

ANS IRL 4 i Malmö - ingen webinar

 

Onsdagen 8/2

TIMING-studien, en registerbaserad RCT

Signild Åsberg och Jonas Oldegren, UAS Uppsala

 

Onsdagen 15/2

Cerebrala mikroblödningar - vad behöver man veta?

Sara Shams, Karolinska Huddinge / Karolinska Institutet

 

Onsdagen 22/2

Subduralhematom och antitrombotika/antikoagulantia

Mark Ali-Beck, Neurokirurgiska kliniken, Karolinska Solna

 

Onsdagen 1/3

Immunmedierad Nekrotiserande Myopati

Arkadiusz Siennicki-Lantz, Neurologiska kliniken, SUS Malmö

 

Onsdagen 8/3

Behandlingsrekommendation för status epileptikus

Johan Bjellvi, Neurologiska kliniken, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 15/3

Anslås inom kort

 

Onsdagen 22/3

Akut försämring hos patient med kronisk neuromuskulär andningssvikt

Sofia Botella, Neurologiska kliniken, Karolinska Huddinge

 

Onsdagen 29/3

Metabola orsaker till oklar medvetanderubbning och rhabdomyolys

Mikael Oscarson, Martin Engvall, CMMM, Karolinska Solna

 

Onsdagen 5/4

Anslås inom kort

 

Onsdagen 12/4

Anslås inom kort

 

Onsdagen 19/4

Anslås inom kort

 

Onsdagen 26/4

Anslås inom kort

 

Onsdagen 3/5

Lindrig stroke pga storkärlsocklusion. Trombolys, och sen då?

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska Solna

 

Onsdagen 10/5

Svenska Neurologiveckan i Göteborg - ingen webinar

 

Onsdagen 17/5

Anslås inom kort

 

Onsdagen 24/5

Autoimmun epilepsi

David Krysl, Neurologiska kliniken och Klinisk Neurofysiologi, Sahlgrenska US

 

Onsdagen 31/5

Nyheter från ESOC i Prag

Michael Mazya, Neurologiska kliniken, Karolinska Solna

Kurs i Neurointensivvård och Neuroanestesiologi i Linköping

15-18 maj 2017.

 

Inbjudan och Anmälningsblankett

 

Kurs i Akut Strokediagnostik

av Svensk Förening för Neuroradiologi

 

Tallinn 30 mars - 1 april 2017.

Ladda ner inbjudan och program här!